Strijdt tegen kanker

Over Stichting Fjoer Uitnodiging 2014 | Uitnodiging 2015

Strijd tegen kanker.

Fjoer betekent Vuur in de Friese taal. Vuur is nodig in de strijd tegen kanker, de strijd waarvoor de stichting zich inzet. Bovendien geeft vuur richting en hoop; ook dat is nodig voor allen die met deze ziekte geconfronteerd worden.

Fjoer is opgericht in 2008 door Bart van Tuinen en heeft als doel de bestrijding van kanker te bevorderen en te steunen. Dit doel tracht Fjoer te verwezenlijken door financiŽle steun te verstrekken aan organisaties, instellingen of personen die zich bezig houden met onderzoek naar en bestrijding van kanker en/of de verzorging van kankerpatiŽnten. Dit doel is verankerd in de statuten van stichting Fjoer.
Fjoer ondersteunt momenteel divers onderzoek in het VUmc Cancer Center Amsterdam en het Antoni van Leeuwenhoek (N.K.I.)(zie foto), maar ook particulieren in hun gevecht tegen kanker.


Fjoer zamelt geld in via (sponsor-)activiteiten en organiseert zogenaamde fundraising events.

Antoni van Leeuwenhoek
Wilt u de stichting steunen dan kunt u uw bijdrage storten op het rekeningnummer NL84FVLB0226923118, F. van Lanschot bankiers, Hilversum, t.n.v. Stichting Fjoer. Wilt u op een andere wijze een bijdrage leveren of heeft u een goed idee, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter, Bart van Tuinen, via vantuinen@avesadvocaten.nl

Fjoer bestaat uitsluitend uit vrijwilligers, die geheel kosteloos hun werkzaamheden verrichten. Het bestuur van Fjoer bestaat uit:
Eric Ham, penningmeester
Hedzer Schotsman, secretaris
Hinke Veenstra, art director
Bart van Tuinen, voorzitter.

Correspondentieadres: Tweede Constantijn Huygensstraat 20-A, 1054 CT te Amsterdam